Uygulamalı Dersler ve Kulüp Çalışmaları
Uygulamalı Dersler ve Kulüp Çalışmaları

 

Kulübün amacı, öğrencilerin bilgisel ve deneysel teknolojik gelişimlerini sağlamak, teknolojik gelişimlere karşı duyarlılıklarını artırmaktır.

Kulübün amacı; Web tasarımı tekniklerini ve web tasarımında kullanılan programları tanıtmak, kullanımlarını öğretmek, özgün web tasarımları yapmak, web tasarımı olarak ortaya çıkan ürünleri proje yarışmalarında sergilemektir. Yayın, İletişim ve Münaz

Masa tenisi, ani ve doğru karar verebilmenin yanında çabukluk ve dayanıklılığı arttırmaktadır. Kulüpte amaçlanan çocuklarımızın bu özellikleri kazanarak spor yapmasını sağlamaktır.

Kulübün amacı; öncelikle voleybol sporunun tanıtımı ve öğrencilere sevdirilmesi. İlköğretim 4, 5, 6 ve 7. sınıflardan itibaren öğrencilere benimsetilerek voleybol alt yapı takımının kurulmasına katkıda bulunmak, yetenekli öğrencilerin tespit edilip kulüplere yönlendirilmesine yardımcı olmak ve voleybol sporunu tüm okula sevdirmektir.

Kulübün amacı; basketbol oyun kurallarını, teknik ve taktiklerini kazandırmak, oyun geliştirici antrenmanlar ile takım ruhunu oluşturmak, öğrencinin kendine güvenini sağlamak, paylaşımı profesyonel bakış açısıyla yönlendirmek..

Kulüp, okulumuzda bulunan her öğrencinin içindeki yazma, araştırma, bilgim toplama ve tüm bunları sentezleyerek uygulamaya geçme potansiyelini ortaya çıkararak ürün ortaya koymasında yol gösterici nitelikte olmayı amaçlar.

Kulüp, öğrencilere tiyatro sanatını sevdirmek, tiyatro izleme alışkanlığını kazandırmak ve öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amacıyla çalışmalar yapar ve yıl sonunda oyun sahneler.

Kulüp, satrancın sanatsal yanını ön plana çıkararak öğrencinin iyiye, güzele ve doğruya yönelmesini, sanat ve sanatçıya saygı duymayısını ve girecekleri toplumda örnek kişiler olarak yer almalarını sağlamayı amaçlar.

Kulübün amacı sanata duyarlı bireyler ve sanat tarihi hakkında bilgi sahibi bireyler yetiştirmektir.

Kulübün amacı öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek ve sanata karşı daha duyarlı bireyler olmalarını sağlamaktır.

Kulübün amacı müzik alışkanlıklarını geliştirerek sesleriyle her türlü müzik yapma becerisini kazandırmak ve insan sesinin güzelliklerini keşfederek ulusal müzik kültürümüzden ve dünya müziklerinden estetik boyutlarda geniş müzik repertuvarı elde ederek diğer ülkelerin gençleriyle iletişim kurmalarına imkan yaratmaktır.

Kulübün amacı gitarın tarihçesini ve özelliklerini tanıtarak müziğe karşı ilgilerini enstrümanla desteklemektir. Aynı zamanda çocuğumuzun müzik zevkini ortaya çıkarırken el- bilek- parmak koordinasyonunu güçlendirmek hedeflenir.

Kulübün amacı öğrencilerin dünya müziklerinde kullanılan ritim kalıplarını öğrenmelerini sağlamak ve vurmalı ritim çalgılarını tanımalarını sağlamaktır.

Kulübün amacı öğrencilerin takımla birlikte hareket etmesini sağlamak ve seslerin uygunluğunu takım uygunluğuyla yakalamaktır.

Kulübün amacı günümüzde popüler olan zumba dansını öğreterek vücut koordinasyonunu geliştirme, çocukların stres atarak eğlenmesine yardımcı olmaktır.

Kulübü amacı hem geçmişten günümüze halk kültürümüzü yöresel müzik ve kıyafetlerimizle yaşatmamıza ve gelecek nesillere aktarmamıza olanak sağlamak hem de modern dans ile bir şeyleri kalıplar içinde görmek yerine, bu kalıpları kırarak, yaratıcılığı ön plana çıkaran ve sanatçının kendinden bir şeyler katabileceği kompozisyonlar haline getirmeyi amaçlar.

Kulübün amacı; çocuklarımız için güvenli ve doğru bir bale eğitimi sunmak, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine uygun olarak ilerlemek, doğru duruş, kol ve ayak pozisyonları, müzik eşliğinde teknik bale eğitimini uygulamalı olarak öğretmektir.

Kulübümüzün amaçları ; öğrencilerimize fen sevgisini kazandırmak, bu derslerin korkulacak dersler olmadığını, hayatımızın bir parçası olduğunu, doğadaki canlı cansız bütün varlıklar arası ilişkilerin aslında matematiksel ve bilimsel düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmek, kişisel becerilerin ve bireysel zekânın ortaya çıkmasına uygun zemin oluşturma,problem çözme becerilerini ve muhakeme yeteneğini geliştirmektir.

Bu kulüp Avrupa Birliği Socrates programları kapsamında (Comenies, Lingua ve Youth) proje çalışmaları yapar. Klüp çalışmalarında başarı gösteren öğrenciler, yurt dışındaki projelere ortak olan okullarda yapılacak toplantılara katılır. Bu toplantıların masrafları Avrupa Birliği’nden alınacak fonlardan karşılanır.

Bu kulüpteki öğrenciler, oyunculuk yeteneklerini ve ingilizcelerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürürler. Hazırlanan oyun, yıl sonunda diğer öğrencilere sergilenir. Öğrenciler hazırladıkları oyunlarla, yarışma ve festivallerde okulumuzu temsil ederler.

Yukarı