Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları
Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Fen Kolejinde temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda öğretme ve öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaparız. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit ederiz.

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere sınav yaparız. Bu sınav, öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemek için yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlarız.

Ayrıca öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) denemeleri yaparız. Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenerek eksiklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.

5, 6 ve 7. sınıflarda her pazartesi TEOG denemeleri yaparız. Bir pazartesi Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (TMD) denemesi bir sonraki pazartesi Fen ve Teknoloji (Fen Bilimleri), Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil (FSİ) denemesi düzenli bir şekilde yapılır. 8. sınıflarımızda ise Cuma günleri TMD denemesi, denemelerimiz yapılır.

Yukarı