Eğitim Modeli
Eğitim Modeli

Fen Koleji Ortaokulu, öğrencilerini akademik, sosyal ve duygusal yönden geliştirmeyi amaçlarken ulusal ve uluslararası alanda çağımızın gerektirdiği tüm bilgi ve becerilere sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.Çeşitli envanterlerle nasıl daha iyi öğrendikleri tespit ediliyor. Öğrenirken nasıl bir fiziksel ortama ihtiyaç duydukları, duygusal anlamda nasıl motive oldukları, kuralların öğrenmelerini nasıl etkilediği, öğrenirken nasıl yönergelere ihtiyaç duydukları belirleniyor.

Neyi, nasıl daha iyi öğreneceklerinin farkına varan çocuklarımız geleceğe daha hazırlar.

Okulumuz, öğrencilerine temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra ulusal sınavlarda başarılı olmaları için gerekli bilgi ve yeteneklerinde kazandırılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle kadromuz oluşturulurken hedeflerimize uygun donanıma sahip, farklı kültürleri tanıyan, en az bir yabancı dil bilen, ulusal sınavlara hazırlık konusunda tecrübeli eğitimciler tercih sebebidir. 

Öğrencilerimiz, kendine ve çevresine saygı duyan, toplumsal değerlerine ve kültürüne sahip çıkarken uluslararası toplum ve kültürleri tanıyan, ülkesinin geleceğine yön verebilecek bilgi birikimine ve becerilere sahip, olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneği gelişmiş bireyler olarak yetiştirilirler.

Öğrencilerimiz ana dillerini entelektüel seviyede kullanırken İngilizceyi anadili, ikinci bir yabancı dili (Almanca - İspanyolca) da iyi düzeyde konuşabilen dünya insanı olarak hayata hazırlanırlar.


Yukarı