Okulda Yaşam
Okulda Yaşam

Nitelikli Eğitim İçin; Nitelikli Bir Eğitim Ortamı Gerekir!

2014 yılında Fen Eğitim Kurumları bünyesine katılan  Fen Koleji Tuzla Kampüsü'müz tüm eğitim öğretim ve yaşamsal ihtiyaçlara cevap verebilen, modern, yeterli donanıma sahip 9600 m2 kapalı, 3000 m2 açık alana sahip bir yerleşkedir. Açık ve kapalı alanların tamamı çocuklarımızın güvenlikleri ve sağlıkları gözetilerek, 21.yy eğitimi için gereken yöntemlerin en verimli biçimde kullanılabilmesi için şekilllendirilmiştir.

Kolay ulaşılır açık tenefüs alanları, iç avluları, binalardaki geniş etkinlik alanları, tepe ışıkları ve en önemlisi her noktada doğal gün ışığı alabilen renkli mimarisiyle aydınlık, ferah ve enerji dolu bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

 

Öğrencilerimizin tüm gereksinimleri düşünülerek tasarlanan kampüste doğal aydınlatmalı, her biri dijital donanımlı, etkileşimli akıllı tahta ve projeksiyon gibi bir çok teknolojik donanıma sahip  56 derslik bulunmaktadır.

Temel derslerin işlendiği sınıflar dışında; 500 kişilik spor salonu, görsel sanatlar, seramik ve resim atölyeleri, müzik, drama ve bale derslikleri, fen laboratuvarları ve jimnastik salonları gibi çocuklarımızın çeşitli ilgi ve becerilerine yönelik bir çok farklı derslik ve atölye de bulunmaktadır.

Güvenlik;

Fen Koleji okul binası, her türlü riske karşı koyabilecek bir inşaat anlayışıyla yapılmıştır. Fen Koleji'nin bahçeleri ekolojik duyarlılığa göre tasarlanmıştır ve bu alanlar gerekli tüm tedbirler alınarak bütün Fen Ailesinin hizmetine sunulmaktadır.

Sınıflarımızda kullanılan bütün materyaller yangına karşı dirençli ve uluslararası standartlara uygundur. Okulumuzda eğitim materyalleri ve malzemeleri; kimyasal, fiziksel ve tasarımsal bakımdan çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlayacak niteliktedir.

Kampüsümüz ve okul binamız deprem güvenliği bakımından sertifikalıdır ve doğal afetlere dayanıklılığı belgelenmiştir. Ayrıca, tesisatlar ve yangın bakımından risk teşkil edebilecek kullanım alanlarına yönelik gerekli tedbirler alınmaktadır. Yılda iki kez yangın tatbikatı yapılarak bu tehlikeye karşı hazırlığımız ve malzemelerimizin etkinliği test edilmekte, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın bilgi ve farkındalıkları değerlendirilip geliştirilmektedir.

 

Spor Salonu;

Kendine ait soyunma odaları ve olan olimpik ölçülere sahip klimalı spor salonumuz; açık ve kapalı tribünleriyle 500 kişilik izleyici kapasitesine sahiptir ve birçok farklı spor branşının gereksinimlerini karşılayabilir.

Salon zemini; şok emici, kolay temizlenebilir ve antibakteriyel sentetik malzemeyle kaplanmıştır. Yüksek tavanlar ve yeterli aydınlatma ile ferah ve sağlıklı koşullarda güven içinde eğlenceli sportif faaliyetler düzenlenebilmektedir.

Bu ortamın özellikleri;

Öğrencilerin her türlü bedensel, akademik, sosyal, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini destekler ve gözetir.

Öğrencilerin, Öğretmenlerin, Anne-Babaların hak ve sorumluluklarını gözetir ve savunur.
Yasaklayıcı ve baskıcı değil, aksine geliştiricidir.
Disiplinli ve düzenli yaşam, dıştan denetime değil, bireylerin iç denetimine (disiplinine) dayanır. 

Fen Koleji'nin yaşam kurallarının oluşturulması ve uygulanmasında dört öğe temel olarak alınır: GÜVENLİK, SAĞLIK, SORUMLULUK, SAYGI. Her davranışın uygunluğu bu dört temel öğeye göre değerlendirilir

Bu bağlamda FEN öğrencisi;

 • Sorumluluk bilinci gereği, derslerine geç kalmaz ve devamsızlık yapmaz.
 • Tüm öğrencilerin yararlanması, öğrenme etkinliklerinde kullanılması, öğrenme ortamının zenginleştirilmesi amacıyla bulundurulan okul eşyalarına, araç-gereçlerine zarar vermez.
 • Ders akışının bozulmaması ve diğer öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması için derste söz alarak konuşur.
 • Spor etkinliklerine uygun kıyafetle gelir, arkadaşlarının eşyalarına, spor salonlarındaki araç - gereçlere zarar vermez.
 • Bulunduğu ortamın kurallarına uyar.
 • Yurt, bayrak, insan sevgisi gibi değerleri kazandıran resmi gün ve törenlere istekle katılır.

Kütüphanede;

 • Ortamın çalışmaya, öğrenmeye, araştırmaya uygun biçimde olması ve bu düzenin bozulmaması için çaba gösterir.
 • Kütüphane kurallarına uyar.

Laboratuvarlarda;

 • Yaparak ve yaşayarak öğrenme için önemini bilir, bu amaçla laboratuvarı kullanır.
 • Amaç dışı davranışlardan kaçınır.

Yemekhanede;

 • Kendine sunulan olanaklardan en iyi şekilde yararlanır.
 • Yemekhane görevlilerine saygılı davranır.
 • Çevresini ve masasını temiz tutar.
 • Yemek-kahvaltı öncesinde ve sonrasında temizliğe özen gösterir.
 • Yemekhane dışına yiyecek ve içecek çıkarmaz.

Eğitsel etkinliklerde;

 • Etkinliğe zamanında gider ve çalışmalara katılır.
 • Derslere verdiği önemi, etkinlik çalışmalarına da verir.
 • Etkinlik alanlarında bulunan araç-gereçlere zarar vermez.


Okul dışında;

 • Zamanlarını en iyi ve verimli şekilde değerlendirir.
 • Evde, ailesinin kendisinden beklediği sorumlulukları yerine getirir.
 • Bir FEN üyesi olarak, grup içinde ve diğer insanların bulundukları ortamlarda örnek tutum ve davranışlar sergiler.
 • Çevreye ve sosyal olaylara duyarlı davranır. 
Yukarı