Okul Aile Birliği
Okul Aile Birliği

Değerli Velilerimiz,

2016 – 2017 dönemi Tuzla Fen Koleji Okul Aile Birliği Yönetim Kurulumuz; Milli Eğitim Bakanlığı ve de Okul Aile Birliği Yönetmeliği gereği 14 Ekim 2016 tarihinde toplanan Genel Kurul sonucunda seçilerek göreve başlamıştır.

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulumuz 5 Asil üye ve 5 Yedek üyeden oluşmaktadır.

Okul Aile Birliğimizin Sınıf Veli Temsilcileri komitesi bulunmakta olup; sınıfların her şubesine ait 1’er sınıf veli temsilcisi mevcuttur.

Birliğimizin en temel hedefi; öğrencilerimizin, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve temel ilkeleri ile Atatürk İnkılap ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirilmeleri için, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve aileler arasında gerekli işbirliğini yaparak, güçlü ve etkin bir iletişimin kurulmasını sağlamak ve bunu destekleyen çok yönlü çalışmalar yürütmektir. Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri için yapılacak ve yapılmakta olan etkinlikleri öğrencilerimiz için maksimum fayda ile sonuçlandırmak hedeflerimiz arasındadır.

Hedeflerimizi gerçekleştirirken en büyük desteğimizin Fen Koleji velileri olacağına yürekten inanan Okul Aile Birliğimiz her hafta Salı günleri okulda toplanmaktadır.

Okulumuzla, öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle ile ilgili; görüş öneri istek tenkit ve teşekkürlerinizi birliğimizin yönetim kurulu ile paylaşabilir, çözüm odaklı olarak bizimle bir araya gelebilirsiniz. Şunu unutmayalım ki; Her Fen Koleji velisi Okul Aile Birliğinin doğal bir üyesidir.

2016-2017 Öğretim Yılı Fen Koleji Okul Aile Birliği Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri;

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Başkan
Barış Ayakçı

Başkan Yardımcısı
Ertan Ergene

Yazman - Genel Sekreter
Nurgül Sürücü

Sayman
Gaye Holat

Muhasip Üye
Nihan Pıtırak

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Sinem Yaşar
Serdar Gök
Çiğdem Çınaroğlu
Hikmet Özen
Sema Erol

Denetleme Kurulu Asil Üye
Kemalettin Kesici

Denetleme Kurulu Yedek Üye
Ali Kanıçok 

Yukarı