Uygulamalı Dersler ve Kulüp Çalışmaları

Dersin amacı, çocukların beden koordinasyonlarının güçlenmesi ve esnekliklerinin artması ile birlikte yaratıcı düşüncelerinin gelişimine katkı sağlamasıdır.

Vücudun esnekliği ve çevikliğini arttırır; çocuğun koordinasyonunu arttırır. Birlikte oynamanın avantajı ile beraber hareket etmeyi (ekip çalışmasını) öğretir. Beden farklılığı, hareket kapasitesi, kendini ifade edebilme yeteneğini kazandırır. Ritim ve yön duygusunu geliştirmeye yardımcı olur.

Çocuğun anotomik gelişimine katkıda bulunur; çocuğa görsel davranış biçimi kazandırır. Kendini kontrol etme ve disiplin sağlar.


Bale, sahne için geliştirilmiş bir dans türüdür. Bale derslerinin klasik müzik eşliğinde yapılması, kişinin küçük yaştan itibaren müzik kulağının ve müzikle birlikte hareket etme yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur.

Bale derslerinde yapılan hareketlerde vücudun uzatılarak çalışılması, kas yapısının düzgün bir biçimde gelişmesine yardımcı olur. Bale eğitimi kişinin hem vücudunu hem de düşünce yapısını disipline eder, bu sayede çocuk, küçük yaşlardan itibaren aldığı bu disiplin ve terbiyeyi fark etmeden yaşantısının tüm alanlarına yansıtır.


Müzik dersinin temel eğitimindeki ilk amacı, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektedir. Çocuğun duyularını geliştirir (sesleri ayırt etme), algılama ve yineleme; yönergeyi anlama ve uyma, hatırlama, ezberleme; ses ve söz üzerinde dikkatini yoğunlaştırma; dinleme.

SY0-301 exam alışkanlığını geliştirme; parça bütün ilişkisini kavrama gibi duyusal ve bilişsel becerilerini geliştirir. Çocuk dinlediğini duymak, duyduğunu anlamak gibi okuma yazmaya hazırlıkta önemli beceriler kazanır.

Müzik dersi etkinliklerimiz: 

  • Temel müzik bilgisi
  • Temel nota bilgisi
  • Repertuar, solfej, ritmik çalışmaları
  • Enstrüman çalışmaları

Çocuğun yaratıcı düşünme kabiliyetini geliştirir; düşündüğünü çeşitli yöntem ve tekniklerle, estetik bir bütünlük içinde görselleştirebilmesini sağlar.

Ürün, olay ve olguları estetik eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme davranışları kazandırarak, çocukların estetik kişiliklerini geliştirir.


Satranç, bir oyun havası içinde, çocuğu zorlamadan, kendi arzusuyla düşüncesini bir konu üzerinde yoğunlaştırmasını sağlar. Satranç sayesinde konsantre olmayı öğrenen çocukların, daha sonra derslerine ve diğer konulara konsantre olmaları daha kolay olur.

Satranç, oyun içinde yapılacak bir hamlenin oyunu nasıl şekillendireceğini, oluşan yeni durumun ne gibi sonuçlar doğurabileceğini bir neden-sonuç içinde ortaya koyar. Bunun sonucunda çocuk, günlük hayatta yapacağı davranışların, satrançta olduğu gibi bazı sonuçları olabileceği gerçeğini kavrar.

Çocukların gerçekleştirmek istediklerini önceden zihinlerinde yaşatmaları, onlarda yaratıcı düşüncenin oluşmasına zemin hazırladığı gibi, düşüncelerinin gerçekleştiğini görmek de kendilerine olan güvenini arttırır.


Yaratıcı düşünce; buluşçu, yenilik arayan ya da eski sorunlara yeni çözümler getiren ve özgün düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir düşünce biçimidir.

Yaratıcı düşünce özgürdür, hareketlidir, üretken bir süreçtir. Yaratıcı düşünme becerileri, çocukların yeni düşünceleri üretme ve fikirler öne sürme, hipotezler önerme, hayal gücünü kullanma ve alternatif yenilikçi sonuçlar aramalarını sağlar.


Çocuğun denge hâkimiyetini arttırarak, denge algısını güçlendirir, duruş bozukluklarını düzenler. Gerçek bir spordur ve tüm aşamaları ile nasıl spor yapılması gerektiğini öğretir.

Çocuğun kendine olan güveninin artmasını sağlar. Çocukların sosyal gelişimine katkıda bulunarak dışa dönük bireyler olmalarını sağlar.


Matematik ve Fen etkinliği, çocukların gözlem yapmasını, araştırmasını, incelemesini, keşfetmesini sağlayan, öğretirken eğlendiren etkinliklerdir. Deneyler, gözlemler, geziler ve proje çalışmaları çocukların öğrenmeye ve araştırmaya merakını arttırır.

Matematik ve Fen deneyleri, çocukların henüz keşfedemedikleri bilimsel olaylara karşı daha duyarlı hale gelmelerini sağlar.


Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak r grup çalışması içinde bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya dair davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla gözlem, deneyi, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırması, canlandırmasıdır.

Drama, ezbere ayalı eğitime karşı geliştirilen, “yaparak öğrenme” anlamını taşıyan eğitim ve öğretimde yeni bir anlayıştır.

Yukarı