Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları
Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Fen Kolejinde ölçme ve değerlendirme çalışmaları uzman öğretmen ve danışmanlarca gerçekleştirilmektedir. Amacımız; çeşitli envanterler ile objektif, geçerli ve güvenilir ölçümler uygulayarak öğrencilerimizin akademik gelişimlerini doğru takip etmektir. 

Tüm bu ölçümler çocuklarımızın daha net sonuçlar çıkarabilmesi için sembolik olarak sembollerle ve sayılarla anlatılır. Önceden yapılan planlamalara göre karşılaştırmalar yapılır, hedeflenen noktalara ulaşılıp ulaşılamadığına karar verilir. Doğru ve uygun planlama eğitim-öğretim aşamalarının amacına uygun olarak kullanılması sağlanır. Ölçme ve Değerlendirme uygulamaları açısından en geniş kapsamı sonuç değerlendirmeler oluşturur.

Öğrenci Danışmanlığı; 

Öğrenci danışmanları öğrencinin yaşam ve eğitim koçudur. Danışman öğretmenlerimizin en önemli görevi; öğrencilerin eğitim ve öğretim alanında başarı konusundaki gerekli çalışmaları için üst düzeyde ve özveriyle destek olmaktır. 

Fen Kolejinde temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda öğretme ve öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaparız. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit ederiz.

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar yaparız. Bu sınav, öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemek için yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlarız.

Yukarı