FenGep
FenGep

Akademik açıdan;

Ezber yerine anlama ve kavrama yetenekleri gelişen öğrencilerin sınavlardaki başarılarının daha üst düzeye çıkması beklenmektedir.

Öğrencilerin akademik gelişimlerini üst seviyeye çıkarmak için Bloom Taksonomisinde de ifade edilen farklı düzeydeki öğrenme süreçleri ders programı kapsamında FENGEP AKADEMİK çalışma adı altında uygulanmaktadır. Bu saatlere özel hazırlanan dokümanlar ile öğrenciler öğrendikleri bilgileri sadece ezberlemekle yetinmeyeceklerdir. Öğrenciler, test türü sınavlarda sık uygulanan (doğru cevabın sadece belirli sınırlı alternatifler arasından tercih edilmesi gibi) daraltılmış bir öğrenme seviyesinde tutulmamaktadır. Bunun yerine daha üst düzey kazanımları içeren analiz, sentez, değerlendirme ve üretme basamaklarına öğrencileri taşıyan bir süreç uygulanmaktadır. Yani öğrenilen bilgiler geçici değil kalıcı olacak şekilde genişletilmektedir. Ezber yerine anlama ve kavrama yetenekleri gelişen öğrencilerin sınavlardaki başarılarının daha üst düzeye çıkması beklenmektedir.

Zihin becerileri açısından;

Hayatta tek bir doğru ve bu doğruya giden tek bir yöntem yoktur. Farklı doğrular ve bu doğrulara götüren çok fazla yol ve yöntem mevcuttur.

Farklı düşünme biçimleri ile ilgili sayısız egzersiz, aktivite ve etkinlikler yapan öğrenciler bu sayede esnek düşünme becerisine sahip olmaktadırlar. Ayrıca; sınıf içi zengin paylaşımlar sayesinde öğrenciler bir olguya bir konuya bir resme vb. farklı açılardan bakabilme becerisine alışmaktadırlar. Bu derslerde kullanılan kitaplar, materyaller ve yapılan etkinliklerin paylaşılması ile öğrencilerin yazılı, görsel ve sözlü iletişim becerileri geliştirilmektedir. Böylece öğrenciler farklı konular, durumlar ve soru tipleri ile karşılaştıklarında önyargılardan, peşin, basmakalıp algılardan sıyrılıp daha üretken daha esnek bir bilişsel zenginlik düzeyine çıkarılmaktadırlar. Öğrenci başarısının sadece sınavlara endekslendiği dört şıklı bir eğitim formatından/kalıbından sıyrılarak hayatın farklı renklerine vakıf, farkındalığı yüksek, üretken bireyler olması beklenmektedir. Çünkü hayat sadece siyah ve beyazdan ibaret değildir. Farklı ara renkler ve ana renkler de vardır. Hayatta tek bir doğru ve bu doğruya giden tek bir yöntem yoktur. Farklı doğrular ve bu doğrulara götüren çok fazla yol ve yöntem mevcuttur.

Akıl Zekâ Oyunları dersi açısından;

Zor durumlarda kendi pozisyonunu yeniden gözden geçirme egzersizleri yapan bir öğrenci anlamadığı, yapamadığı sorular ve aşamadığı sorunlar karşısında pes etmeden durumunu gözden geçirme ve yeniden düzeltme gayreti ve azmi göstereceklerdir.

Stratejik düşünme, muhakeme, taktik geliştirme, sabırlı olma, uyumlu olma vb. açılardan öğrencilerin bilişsel/duygusal gelişimleri hedeflenmektedir. Bütün bunlar bir beceri olarak kazandırılmaya çalışılırken öğrencilerin birbirleri ile iletişimleri ve sosyal gelişimleri daha üst düzeye çıkarılmaktadır. Bu derste kullanılan materyal ve oyunlar aracılığıyla öğrenciler farkında olmadan daha yüksek bir konsantrasyon düzeyine çıkmakta ve bütün dikkatini tek bir noktaya yoğunlaştırabilme becerisine sahip olmaktadırlar. Çünkü bu becerilerin kullanılmadığı her an karşı tarafın bitirici hamlelerine maruz kalınmakta ve oyunu kaybetme riski büyümektedir. Günümüz teknolojisine kendisini fazlasıyla kaptıran ve sanal bir dünyaya hapsolan öğrencilerin daha nitelikli ve kazanımları çeşitli olan bu tür materyaller ile tanıştırılması bir tür denge oluşturmaktadır. Öğrencilerin zaman zaman kendi evlerine de benzer materyalleri alarak aile içi diyalog ve paylaşımlarının artmasına vesile oldukları gözlenmektedir. Akademik başarıyı arttıran bir etkisi de söz konusu olmaktadır: Öğrenciler bir konuyu öğrenme aşamasında iken akıl zekâ oyunlarında kullandığı farklı stratejileri denemeye farklı yollar bulmaya çalışarak kendilerini geliştirmektedirler. Zor durumlarda kendi pozisyonunu yeniden gözden geçirme egzersizleri yapan bir öğrenci anlamadığı, yapamadığı sorular ve aşamadığı sorunlar karşısında pes etmeden durumunu gözden geçirme ve yeniden düzeltme gayreti ve azmi göstereceklerdir.

Yukarı