2017-2018 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

TARİH

YAPILACAK İŞLEM

10 AĞUSTOS 2017-06 EYLÜL 2017

Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e Okul Üzerinden Başvuruları.

07 EYLÜL 2017

Tercih İşlemi Yapabilecek Öğrencilerin İlanı

07-14 EYLÜL 2017

Öğrencilerin Tercih İşlemleri

15 EYLÜL 2017

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

15-22 EYLÜL 2017

Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri

25 EYLÜL 2017

Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

25-29 EYLÜL 2017

Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri


EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEK TUTARLARI VE DESTEK VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYILARI

KURUM TÜRÜ

DESTEK TUTARI

DESTEK VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYILARI

Okul Öncesi

3.060.00 TL

6.000

İlkokul

3.680.00 TL

15.000

Ortaokul

4.280.00 TL

15.000

Lise

4.280.00 TL

15.000

Temel Lise

3.680.00 TL

24.000

TOPLAM

 

75.000


BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C vatandaşı olmak
  • Okul öncesi eğitimde 18 Mart 2012 ile 18 Eylül 2013 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak.
  • Eğitim öğretim desteği alırken 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak.
  • Ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmeyecektir.
  • Veliler nakil süreçlerini e okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacaktır.
  • Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i şubat ve %30’u haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Veliler uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (1. 2. 3.) ait belgenin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

  • Veliler eğitim öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2017 yılı mayıs, haziran, temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeyi başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen veli ise Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi okul müdürlüğüne teslim edecektir.

  • Veliler üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

 

Veliler başvuru esnasında okuldan temin edecekleri Gelir Beyan Taahhütnamesi doldurularak okul müdürlüğüne teslim edilecektir.

Yukarı